ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ที่ ดูทีวี มีเดีย เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง

และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลออนไลน์

Dootv Media Young Talent Internship

Top Reasons to work at DooTV Media

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบ (1 อัตรา)
 • นักพัฒนาเว็บไซด์ (2 อัตรา)
 • วิศวกรฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • วิศวกรระบบ (1 อัตรา)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (2 อัตรา)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนสรรหาว่าจ้างและพนักงานสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (2 อัตรา)
 • System Developer (Wowza) (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน:
ออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์, โบชัวร์, แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ออกแบบงานกราฟฟิคต่าง ๆ ได้แก่ โปสเตอร์, โบชัวร์, แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก สามารถทำงานได้ตาม Deadline และจัดการงานเร่งด่วนได้ตามกำหนดเวลา
 • มีความรับผิดชอบงาน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) เช่น แคตาล๊อค นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง  ป้ายประกาศต่าง ๆ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง(Digital Images)
 • ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images)
 • ออกแบบและตกแต่งการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animations) (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสร้างผลงานด้าน Video ได้
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 – 28 ปี
 • ประสบการณ์ : 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา Graphic Design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค Adobe Photoshop, Illustrator, Animate cc, After effect, Premiere pro, final cut pro, video editing program ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัด,ตกแต่ง, ออกแบบและแก้ไขภาพมาก่อน มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Photoshop - Illustrator 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ Artwork / Banner / สื่อโฆษณา / Infographics / Handbill / Brochure / Poster / Social Media เช่น Facebook, Line, Website and IG
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้ชำนาญ คล่องแคล่ว
 • เขียน PHP แบบ OOP, MVC มีพื้นฐานการใช้งาน PHP Framework เช่น Laravel, Yii หรือ อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Responsive Website เข้าใจ UX,UI
 • มีประสบกาณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Laravel, jQuery, Ajax, Bootstrap, AngularJS, GIT, JSON, RESTful
 • มีความสามารถ และทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
 • พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
 • ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ 
 • รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
 • ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้และเข้าใจ Web Technology สามารถเขียน HTML, CSS และ Javascript ได้อย่างชำนาญ
 • เข้าใจโครงสร้างและสามารถออกแบบ Responsive Web Design ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน ตั้งใจ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Vue.js, Webpack, SCSS, NPM/Yarn, ES6, PHP, MySQL, Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบงานของลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนและดำเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ
 • ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจัดทำเอกสาร เช่น ใบสั่งผลิต ใบเสนอราคา
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปัญหา และเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกค้า
 • ดูแล ประสานงานและติดตามความคืบหน้างานโครงการที่ได้รับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา, คุณสมบัติสินค้า, รายการส่งเสริมการขาย, เพื่อปรับปรุง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการขาย/การตลาด
 • ร่วมวิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบการพิจารณาการให้เครดิต และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน,มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , เรียนรู้เร็ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Streaming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • บำรุงรักษาซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่างๆภายในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนงานให้ทีมงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลเรื่องการ Backup, Recovery และทำ Disaster Recovery Site ตามแผนงานของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • สนับสนุนงานทางด้านเทคนิค ทั้งซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ค ให้ทีมงานสามารถดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า เกี่ยวกับระบบงานของบริษัทฯ และฐานข้อมูล Oracle หรือปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่บริษัทลูกค้า และบนระบบ Cloud
 • ติดตั้งโปรแกรม Oracle Product, PHP และระบบงานของบริษัทฯ ที่ทำการของลูกค้า หรือบนระบบ Cloud
 • ศึกษา ค้นคว้า และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, เน็ตเวิร์ค, Oracle Product มาปรับใช้งานในระบบงานของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาทางด้าน CentOS, CoreOS, Redhat, Ubuntu, Microsoft Windows Server และ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชัน ถ้ามีประสบการณ์การใช้งาน CoreOS และมีความรู้ด้าน Docker จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน Network, VMware, Active Directory, Web Server, DNS, DHCP, Anti-virus และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT สาขา Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้าน System Engineer หรือ System Administrator
 • มีประสบการณ์และความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคต่าๆ ของซอฟต์แวร์,ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาและมีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล Oracle Database, SQL Server และ MySQL ถ้ามีประสบการณ์ตรงในการใช้ Oracle Database และ ใช้ PL/SQL จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศ
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม และตอบโจทย์ของลูกค้า
 • นำเสนอผลงานของทีมให้ลูกค้าลูกค้าประทับใจ
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลาที่จำกัด
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทีมภายในบริษํท และ ระหว่างลูกค้า
 • สร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหวังให้ลูกค้าเสมอ

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ  25 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจใน Online Media 
 • หากมีประสบการณ์ในด้าน Digital Marketing, Media Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาย AE 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
 • มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วางแผนงาน จัดการตารางงานได้ดี
 • เข้าใจลูกค้าเเละประสานงานในทีมได้ดี
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี
 • ชอบเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • ต้องการเติบโตไปกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จัดระบบงาน และจัดทำวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • งานว่าจ้างและทะเบียนประวัติ
 • ดูแลขึ้นตอนการลาออกของพนักงาน
 • จัดทำรายงานประจำปีและการจ้างงาน
 • งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงาน
 • จัดระบบงาน และจัดทำวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนงบประมาณประจำปีเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก กิจกรรมสัมพันธ์
 • งานอื่นฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ  25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม บัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารการสรรหาว่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในองค์กรอย่างน้อย 3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ ดำเนินการ และอยู่ระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน อยู่ในระดับดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริษัท
 • บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการขายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงาน
 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขาย
 • พิจารณาอนุมัติเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไป 

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และมีใจรักงานขาย
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้
 • มีภาวะผู้นำ สามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหาร การจัดระบบงาน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
Support and Operate streaming Infrastructure - including, but not limited to, maintain a reliable, secure and efficient data communications network. The ideal candidate will be able to deploy, configure, maintain and monitor all active network equipment

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • Support and operate the business needs
 • Strong presale support
 • Research & Development, e.g. DivX, HEVC/H.265, Bandwidth Bonding, Video 360 degree
 • Evaluate or forecasts costs and server resource to make sure that enough
 • Configure and manage wowza streaming servers
 • Setup and support network monitoring tools to make sure that servers is not down.
 • Customize or develop new wowza module (Java)
 • Develop web service if need.

คุณสมบัติ:
 • At least 3 - 5 years of media streaming servers operations experience.
 • Strong organizational skills and ability to multitask, balancing competing priorities.
 • Able to work under pressure and deliver projects on time.
 • Understand video, bandwidth, calculator
 • Knowledge of Wowza REST/Java APIs, PHP, ffmpeg, encoding process
 • Strong Knowledge of Linux, Ubuntu, Wowza streaming, Video Players, live transcoding, Adaptive bitrate
 • Knowledge of DVR, HLS, HDS, RTMP, MPEG-Dash, RTP, RTSP, ABR, PHP, MySQL and Java is must
 • Knowledge of software encoder - wirecast, vmix, livestream, OSB is plus
 • Knowledge of Amazon Web Service, DRM or broadcasting equipment is plus.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

-


สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ info@dootvmedia.com หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา