ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • Web Developer (5 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (1 อัตรา)
 • System Developer/DevOps (1 อัตรา)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย (2 อัตรา)
 • วิศวกรรมฝ่ายขาย (1 อัตรา)
 • System Developer (Wowza) (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน:
 • ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • ตัดจ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ทำเช็คสั่งจ่าย พิจารณาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
 • ทำเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี พร้อมบันทึกรายการทางบัญชี
 • ตรวจสอบ/รวบรวม เอกสารทางภาษีพร้อมกระทบยอดรายงานภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภงด 1, 3, 53
 • จัดทำ Bank Reconcile 
 • บันทึกรายการทางบัญชีของบริษัท เช่น ค้างรับ/ค้างจ่าย เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย การตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน  เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีเจ้าหนี้ถูกต้อง  และเสร็จทันเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์  1-3 ปี ด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  MS Office / Express

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
พัฒนาระบบ และ Research การค้นคว้าวิจัย เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ในการประมวลผลเว็บไซต์ และ จัดทำเว็บไซต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:
 • มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้ชำนาญ คล่องแคล่ว
 • เขียน PHP แบบ OOP, MVC มีพื้นฐานการใช้งาน PHP Framework เช่น Laravel, Yii หรือ อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Responsive Website เข้าใจ UX,UI
 • มีประสบกาณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Laravel, jQuery, Ajax, Bootstrap, AngularJS, GIT, JSON, RESTful
 • มีความสามารถ และทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หากมีพื้นฐานความรู้ทางด้าน Server เช่น Linux, Ubuntu จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

• วางแผนและสรรหาบุคลากร ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคน
• กำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆของแผนกบุคคล
• จัดทำ ตรวจสอบข้อมูลค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
• จัดทำเอกสารระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกบุคคล
• จัดทำแฟ้มประวัติและเอกสารประกอบของพนักงาน
• ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกบุคคล
• จัดทำแผนการฝึกอบรม วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม
• ดูแลทวนเอกสารการจ่ายเงินเดือน
• ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆภายในองค์กร


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง อายุ  30  ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคล 5  ปีขึ้นไป
• มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฏหมายแรงงาน
• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) และอินเตอร์เน็ต
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารกับคนจำนวนมาก 
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้


ข้อมูลเพิ่มเติม:

• สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีที่ base on Open Source
 • Build ระบบได้อย่างรวดเร็ว แน่นอน ทำแล้วจบ ทั้ง physical & cloud infrastructure โดยเฉพาะ AWS
 • มีประสบการณ์ออกแบบ และดูแล Large scale website ด้วยการใช้ LEMP, Nagios, reverse-proxy, Load Balance, Storage, Memcache อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ubuntu, alpine, docker, haproxy, nginx, varnish, mysql, php, cdn, aws, datacenter, nagios, vpn, git, ssl, let's encrypt, dns

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับ wowza, media, video streaming, drm, java, rtmp, hls, dash ,hds, hevc, webrtc, nodejs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย


หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย
 • ประมวลผลการทำงานพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะต่าง ๆ
 • ดูแลงานในส่วนของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินวัดผล ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ร่วมกับ ผจก. ฝ่ายขาย & การตลาด
 • ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด , บริหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สำหรับปริญญาโท
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับเชิงธุรกิจ
 • มีความรู้ในด้านอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณ Wireless / ด้าน Production
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล
 • สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และออกต่างจังหวัดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • มีประสบการณ์ขาย Server และมีความรู้เรื่อง Streaming Server ก็จะดี (ถ้าไม่มีพี่ก็พร้อมจะสอนให้นะ)
 • ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัว ก็จะดีมาก เพราะจะเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
วางแผนการขายติดต่อประสานงานการขายกับลูกค้าใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีประสบการณ์ในการขาย / วิศวกรรมโทรคมนาคม การสื่อสารแบบครบวงจร , VoIP , IP , หรือระบบเครือข่าย
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อของระบบ IP PBX , Microsoft , Polycom, Liftsize, Vidyo จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขา วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านวิศวกรรมฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
Support and Operate streaming Infrastructure - including, but not limited to, maintain a reliable, secure and efficient data communications network. The ideal candidate will be able to deploy, configure, maintain and monitor all active network equipment

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • Support and operate the business needs
 • Strong presale support
 • Research & Development, e.g. DivX, HEVC/H.265, Bandwidth Bonding, Video 360 degree
 • Evaluate or forecasts costs and server resource to make sure that enough
 • Configure and manage wowza streaming servers
 • Setup and support network monitoring tools to make sure that servers is not down.
 • Customize or develop new wowza module (Java)
 • Develop web service if need.

คุณสมบัติ:
 • At least 3 - 5 years of media streaming servers operations experience.
 • Strong organizational skills and ability to multitask, balancing competing priorities.
 • Able to work under pressure and deliver projects on time.
 • Understand video, bandwidth, calculator
 • Knowledge of Wowza REST/Java APIs, PHP, ffmpeg, encoding process
 • Strong Knowledge of Linux, Ubuntu, Wowza streaming, Video Players, live transcoding, Adaptive bitrate
 • Knowledge of DVR, HLS, HDS, RTMP, MPEG-Dash, RTP, RTSP, ABR, PHP, MySQL and Java is must
 • Knowledge of software encoder - wirecast, vmix, livestream, OSB is plus
 • Knowledge of Amazon Web Service, DRM or broadcasting equipment is plus.

ข้อมูลเพิ่มเติม:

-


สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ info@dootvmedia.com หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา